Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 
RezaAbyar 30b9223c80 firstcommit 1 rok temu
AccWebApg firstcommit 1 rok temu
Base firstcommit 1 rok temu
Khazane firstcommit 1 rok temu
Scripts firstcommit 1 rok temu
static firstcommit 1 rok temu
templates firstcommit 1 rok temu
.gitignore firstcommit 1 rok temu
db.sqlite3 firstcommit 1 rok temu
httpd.conf firstcommit 1 rok temu
manage.py firstcommit 1 rok temu
mod_wsgi.so firstcommit 1 rok temu
pyvenv.cfg firstcommit 1 rok temu
readme.txt firstcommit 1 rok temu
web.config firstcommit 1 rok temu
wfastcgi.py firstcommit 1 rok temu

readme.txt

git remote add origin https://gitgo.ir/rezaabyar/AccWebApg.git