Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 
RezaAbyar 30b9223c80 firstcommit 3 miesięcy temu
AccWebApg firstcommit 3 miesięcy temu
Base firstcommit 3 miesięcy temu
Khazane firstcommit 3 miesięcy temu
Scripts firstcommit 3 miesięcy temu
static firstcommit 3 miesięcy temu
templates firstcommit 3 miesięcy temu
.gitignore firstcommit 3 miesięcy temu
db.sqlite3 firstcommit 3 miesięcy temu
httpd.conf firstcommit 3 miesięcy temu
manage.py firstcommit 3 miesięcy temu
mod_wsgi.so firstcommit 3 miesięcy temu
pyvenv.cfg firstcommit 3 miesięcy temu
readme.txt firstcommit 3 miesięcy temu
web.config firstcommit 3 miesięcy temu
wfastcgi.py firstcommit 3 miesięcy temu

readme.txt

git remote add origin https://gitgo.ir/rezaabyar/AccWebApg.git